Žaga Ohojak | Dobrodošli

Naložba v predindustrijsko predelavo lesa

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Žaga Ohojak, Miloš Ohojak s.p.in prejema podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Posodobitev proizvodnje na Žagi Ohojak

Vsebina posodobitve:

Podjetje Žaga Ohojak, je pridobilo sredstva za posodobitev proizvodnje žaganega lesa, ker so potrebe in zahteve trga po kvalitetno rezanem lesu vedno večje. Za optimizacijo dela na lesnopredelovalni liniji je bilo nujno potrebno nabaviti enoosno krožno žago. Za lažjo manipulacijo z lesom in razbremenitev delavcev fizičnega dela, smo dodali linijo za robljenje desk in razrez prizem z optimizacijo.

Rezultati:

S pridobitvijo nove enoosne krožne žage smo pridobili možnost, da lahko svoje polizdelke prodajamo na zahtevnejša evropska tržišča, kjer mora biti obdelava natančnejša. Posledica tega je tudi zmanjšanje proizvodnih stroškov in kočno boljšo realizacijo.

Z linijo za robljenje in ločevanje pa je del proizvodnje dejansko avtomatiziran. Naprava avtomatsko opravi delovno operacijo in loči lesne produkte od ostankov in jih dejansko odpelje na za to ustrezno mesto.

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije: povezava
Spletna stran programa razvoja podeželja: povezava