Žaga Ohojak | Dobrodošli

Naša dejavnost

- razrez hlodovine
- prodaja lesnih polizdelkov (deske, grede, letve …)
- prodaja drv za kurjavo
- odkup goli in žamanja
- prodaja lesnih ostankov (žamanje, žagovina …)
- les za gradbeništvo
- odkup hlodovine (smreka, bukev, jelka)
- prevoz hlodovine
- ostali prevozi